ORGANIZATION

delegates

Takanori Adachi, Tokyo Metropolitan University

Jiro Akahori, Ritsumeikan University

Kimiaki Aonuma, Meiji University

Kenichi Arakawa, Resona Bank

Norio Hibiki, Keio University

Jun Hironaka, Nomura Asset Management

Hiroshi Ishijima, Chuo University

Koichi Matsumoto, Kyushu University

Tetsuya Misawa, Nagoya City University

Tsuyoshi Monri, Mizuho-DL Financial Technology

Yoshifumi Muroi, Tohoku University

Nobuhiro Nakamura, Hitotsubashi University

Hidetaka Nakaoka, Tama University

Teruo Nakatsuma, Keio University

Yasufumi Shimada, Shinsei Bank

Shigeo Suzuki, SMBC Nikko Securities

Hiroshi Tsuda, Doshisha University

Yuji Yamada, Tsukuba University

Hiroaki Yamauchi, Mitsubishi UFJ Trust investment Technology Institute

Takaaki Yoshino, Nissay Asset Management