ORGANIZATION

delegates

Takanori Adachi, Tokyo Metropolitan University

Jiro Akahori, Ritsumeikan University

Kimiaki Aonuma, Meiji University

Kenichi Arakawa, Resona Bank

Norio Hibiki, Keio University

Jun Hironaka, Mitsui & Co. Digital Asset Management

Yuri Imamura, Kanazawa University

Hiroshi Ishijima, Chuo University

Koichi Matsumoto, Kyushu University

Tetsuya Misawa, Nagoya City University

Yoshifumi Muroi, Tohoku University

Nobuhiro Nakamura, Hitotsubashi University

Teruo Nakatsuma, Keio University

Yasufumi Shimada, SBI Shinsei Bank

Shigeo Suzuki, SMBC Nikko Securities

Kazuyuki Takeda, Mizuho-DL Financial Technology

Hiroshi Tsuda, Doshisha University

Hideatsu Tsukahara, Seijo University

Hiroaki Yamauchi, Mitsubishi UFJ Trust investment Technology Institute

Takaaki Yoshino, Nissay Asset Management