ORGANIZATION

Councilors

Jiro Akahori, Ritsumeikan University

Kimiaki Aonuma, Meiji University

Kenichi Aarakawa, Resona Bank

Norio Hibiki, Keio University

Jun Hironaka, Nomura Asset Management

Hiroshi Ishijima, Chuo University

Koichi Matsumoto, Kyushu University

Tetsuya Misawa, Nagoya City University

Ryozo Miura, Hitotsubashi University

Tsuyoshi Monri, Mizuho-DL Financial Technology

Yoshifumi Muroi, Tohoku University

Nobuhiro Nakamura, Hitotsubashi University

Teruo Nakatsuma, Keio University

Saburo Ono, Amundi Japan

Yasufumi Shimada, Shinsei Bank

Shigeo Suzuki, SMBC Nikko Securities

Hiroshi Tsuda, Doshisha University

Hideatsu Tsukahara, Seijo University

Yuji Yamada, Tsukuba University

Hiroaki Yamauchi, Mitsubishi UFJ Trust investment Technology Institute

Takaaki Yoshino, Daiwa Securities